Братковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Братковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)В  Братковицькій ЗОШ І-ІІ ст.НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Останній тиждень серпня Директор школи Косик О.В.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» Перший тиждень вересня Заступник

Клок О.І.

3 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал. Вересень Заступник Клок О.І.
4 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Практичний психолог, класні керівники 1-9 класів
5 Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Відповідальний за роботу сайту школи Рудиш О.О.
6 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

Клок О.І.

7 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
8 Оновлення тематичного стенду Протягом навчального року Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
9 Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
10 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
11 Інформаційна акція для старшокласників Грудень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
12 Виступ на загальношкільних батьківських зборах щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Директор школи Косик О.В., уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти
15 Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходи реагування Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
16 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом Листопад Директор школи Косик О.В., уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
17 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти січень Практичний психолог, залучені фахівці
18 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), практичний психолог, соціальний педагог
19 Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій Протягом навчального року Практичний психолог, соціальний педагог
Робота з учнями
20 Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Протягом навчального року Практичний психолог
21 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класні керівники 1-4 класів
22 Тиждень толерантності Листопад Рада старшокласників, класні керівники 1-9 класів
23 День відкритих дверей у шкільного психолога Листопад Практичний психолог
24 Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство» Грудень Рада старшокласників, класні керівники 5-9 класів
25 Конкурс плакатів проти насильства Березень Рада старшокласників, заступник директора
Робота з батьками
26 Тематичні загальношкільні батьківські збори Жовтень Адміністрація школи
27 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
28 Тематичні батьківські збори в класах Грудень Класні керівники 1-9 класів
29 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Протягом навчального року Практичний психолог, класні керівник 1-9класів
30 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Уповноважений з прав дитини закладу освіти
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
31 Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація закладу, колектив закладу
32 Анонімне анкетування учнів 5-9-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень Практичний психолог
33 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Класні керівники 1-9класів
34 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів Лютий Практичний психолог, соціальний педагог
35 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти За потреби Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
36 Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу Травень- червень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)  

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
 2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
 3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
 4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 5. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
 6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 7. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
 8. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
 9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.
 12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.
 13. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.
 14. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.
 16. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
 17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

 

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.
 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 4. Заняття у школі проводяться в класних кімнатах. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
 8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
 11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.
 12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

 1. Під час перерви учень зобов’язаний:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу, якщо попросить вчитель;

– учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

– підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

– учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

 1. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
 3. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
 4. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.
 6. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
 7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
 8. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

 1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
 4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
 6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
 7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

 

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
 2. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.
 3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 4. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
 5. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
 6. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 7. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
 8. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

 

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

 1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у класі.
 2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
 3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.
 4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– запис зауваження в щоденник;

– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

 1. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.