Братковицька ЗОШ І-ІІ ступенів

Новини

Перший урок у 6 класі

 « Збережемо Україну, збережемо українців»

Неймовірні почуття охопили учнів, коли вони після довгої розлуки знову змогли сісти за парти рідної школи. У класі затишно, ще пахне фарбою та вапном, а серденько б’ється швидко, швидко …

Щоб налаштувати учнів на позитив, класний керівник Хижак М.О., розпочала урок із цікавої вправи. Кожен учень називав своє ім’я і бажав чогось іншим на першу букву свого імені. Наприклад, Назар – надії, Діана – добра.

Розуміючи, що у всіх тривожно на душі, вчителька запропонувала записати очікування учнів на листочках та скласти у конверт. Домовилися відкрити на Останній дзвінок.

Щоб підняти патріотичний дух, зіграли в гру «Славетні українці». Один учень називає відому особу, а інший говорить про її заслуги. У 2020 році своє 90-річчя святкувала Ліна Костенко. Тому її афоризми стануть учням дороговказом у цьому навчальному році.

Ось деякі з них:

«І все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це по суті старт»

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

У другій частині уроку юні українці обмінювалися інформацією про коронавірус, бо, на жаль він прийшов і до нашої держави. Вчитель ознайомила своїх вихованців із правилами поведінки у зеленій, жовтій, помаранчевій та червоній зонах. Учні поділилися інформацією про те, як уберегтися від корона- вірусу та як розпізнати симптоми цієї небезпечної недуги.

Покидаючи перший урок, учні були твердо переконані: «І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!»

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

В Братковицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів  створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами,  забезпечено їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи.

З 1 вересня 2015 року у закладі відкрито  клас з інклюзивною формою навчання;

працює асистент вчителя ;

заклад співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Городоцького району, де можуть отримати консультації  педагогічні працівники з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, батьки та учні;

є можливість отримати додаткові освітні послуги – індивідуальні корекційно-розвиткові заняття практичного психолога,  і  реабілітолога ;

для дитини з інклюзивною формою навчання адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища;

створено належні умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами:

 

 • зроблено помітки на сходах;
 • організовано чергування;
 • виконано  поточний ремонт туалету;
 • виконано поточний ремонт класних кімнат.

 

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. У закладі дотримується тепловий режим. Працює харчоблок. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

 

Зарахування до закладу загальної середньої освіти

 

 1. Зарахування до початкової школи

(У зв’язку з оголошеним Урядом карантину до 22 травня 2020 року зупиняється перебіг строків звернення до закладів загальної середньої  освіти щодо зарахування дітей до 1-го класу у 2020 році.)

 1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти  подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До  заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Впродовж 01 – 15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

 1. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.

 1. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу;

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;

3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі(класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

 1. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей освіти оприлюднює з дотриманням Закону України “Про захист персональних даних”на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

– оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

 1. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

 1. Зарахування дітей до 2 – 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

 

 Українська мова

Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною мовою Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;

усно й письмово тлумачити поняття, факти;

висловлювати думки, почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування;

реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, громадських місцях, удома, на дозвіллі);

здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами української мови — її стилями, типами, жанрами;

правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми;

конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування.

Ставлення: поцінування української мови як державної;

усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності;

свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя;

захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування як цінності;

усвідомлення значення ефективного спілкування;

ціннісне ставлення до співрозмовників;

у виборі рішень керування системою цінностей, схвалених суспільством.

Навчальні ресурси: текстоцентризм, діалог, дискусія, проект щодо ролі державної рідної мови.

2 Спілкування іноземними мовами

 

Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;

обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі українською фольклорні та літературні твори.

Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та збагачення власного культурного досвіду;

розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти українськомовних перекладів літературних творів та оригінали.

3 Математична компетентність

 

Уміння:оперувати абстрактними поняттями;

виокремлювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки;

чітко формулювати визначення та будувати гіпотези;

формулювати тезу й добирати аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму);

доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.

Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе ставлення до часу.

Навчальні ресурси:тексти, що містятьроздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.

4 Компетентності

в природничих науках

і технологіях

 

 

 

 

 

Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

критично оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах результати людської діяльності в природному середовищі;

змістовно, логічно, послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти;

словесно оформлювати результати досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні технології.

Ставлення: сприйняття природи як цінності;

готовність захищати довкілля, зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь;

готовність до опанування новітніх технологій.

Навчальні ресурси:науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого та технологічного змісту; аналіз текстів (фрагментів) природничо-екологічного змісту, опис експерименту, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів.

5 Інформаційно-цифрова компетентність

 

Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність  та аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати план тексту;

впевнено й водночас критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні;

грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі;

розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;розвивати медійну грамотність;

переводити навчальну інформацію в інший формат.

Ставлення: задоволення пізнавального інтересу;

прагнення до гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією (дотримання авторського права тощо).

Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них;інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо);

план тексту;

медійні тексти.

6 Уміння вчитися впродовж життя

 

 

Уміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас;

користуватися різними джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайн-ресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації спілкування.

Ставлення:сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення впродовж життя, розвивати мовне чуття;

розуміння ролі читання для власного розвитку;

усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й самореалізації.

Навчальні ресурси:довідкова література, зокрема пошукові системи; електронні мережеві бібліотеки; інструкції з ефективного самонавчання.

7 Соціальні та громадянські компетентності

 

Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів.

Ставлення:сприйняття людської гідності як найвищої цінності;

повага до законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства;

повага до правових норм;

усвідомлення необхідності конструктивної участі у громадському житті.

Навчальні ресурси:тексти соціально-політичного змісту;

інтерактивні технології навчання.

8 Підприємливість

 

Уміння:презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби;

використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій;

самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.

Ставлення:готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:тексти, які містять моделі ініціативності;

ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо), самопрезентація, зразки реклами.

9 Загальнокультурна грамотність

 

Уміння:використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення;

дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету;використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючи художні засоби;

добирати літературу для читання з метою одержання насолоди та користі від прочитаного.

Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до розмаїття культурного вираження різних народів.

Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів мистецтва; дослідницькі проекти.

10 Екологічна грамотність

і здорове життя

Уміння:дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні засоби;

застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя;

виявляти толерантність до різних поглядів, співчувати;

конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного щастя тощо;

бережливо ставитися до природи.

Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.

Навчальні ресурси:тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;

художні твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності, кар’єрного зростання.

 

 

 

 

Історія

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні можливості мови для опису подій минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на соціальні й культурні явища;

розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції;

вести аргументовану дискусію на відповідну тематику;

читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми;

творити українською мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціального змісту.

Ставлення: повага до української як державної рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної мови;

критичне сприймання інформації історичного та суспільно-політичного характеру;

толерантне ставлення до альтернативних висловлювань інших людей.

Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та художні твори історичного змісту іноземною мовою; знаходити потрібну інформацію про світ іноземними мовами;

створювати іноземною мовою інформацію про минуле й сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з однолітками, які представляють різні країни, для взаємообміну знаннями з історії.

Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й суспільно-політичного життя країн регіону, Європи і світу.

Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, адаптовані художні твори іноземною мовою.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних суспільних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо);

будувати логічні ланцюжки подій, вчинків;

використовувати статистичні матеріали у вивченні історії.

Ставлення: прагнення обирати раціональні способи пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних проблем.

Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини в окремі історичні періоди; розкривати зміст і значення господарських, промислових, наукових і науково-технічних революцій, вплив на суспільне життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій.

Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та здобутків природничих наук;

визнання цінності природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до громадських акцій на захист природи.

Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих наук у різні історичні періоди.

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування;

створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту під час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела й авторів інформації, робити коректні посилання.

Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і моральних правил у роботі з соціальною інформацією, зокрема дотримання авторського права.

Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та історичної інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід.

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і тепер, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими.

Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми опрацювання інформації соціального та історичного змісту.

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору дійових життєвих стратегій; виявляти можливості й загрози для майбутньої професійної та підприємницької діяльності, аналізуючи світовий досвід та уроки минулого;

працювати для загального добра громади;

генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики, вести перемовини, працювати самостійно і в групі;

планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні чи командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового характеру), представляти їх результати.

Ставлення: готовність використовувати досвід історії для самопізнання й досягнення добробуту;

усвідомлення важливості дотримання етичних норм підприємницької діяльності та потреби розвитку соціально відповідального бізнесу;

зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований на досвіді минулого і сучасного соціального життя.

Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих підприємців-меценатів, які розвивали українську культуру.

8 Соціальна та громадянська компетентності Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для протистояння деструктивним і маніпулятивним технікам впливу;

знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів;

працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід;

бути активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати; ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства, використовуючи знання з історії та інших соціальних дисциплін;

ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати проекти екологічного, соціального характеру.

Ставлення:ідентифікування себе як особистості й громадянина України;

усвідомлення цінності людини (її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, що потребують допомоги і підтримки;

пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур; толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого;

волонтерство, підтримка громадських проектів та ініціатив.

Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові акти, біографії історичних постатей, сучасна публіцистика.

9 Обізнаність та самовираження у сфері культури Уміння: образно мислити та уявляти;

інтерпретувати твори мистецтва; розвивати власну національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі;

окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та сьогоденні;

використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в історичному контексті;

зіставляти досягнення української культури з іншими культурами;

виявляти вплив культури на особу та розвиток цивілізації.

Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів; відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки української і світової культури;

відкритість до міжкультурного діалогу.

Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо.

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища;

уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки людини;

регулярно практикувати фізичну діяльність, демонструвати рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей;

дотримання морально-етичних і правових норм, правил екологічної поведінки в довкіллі;

ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого природокористування, відповідальність за власну діяльність у природі;

усвідомлення значення здоров’я для самовираження та соціальної взаємодії.

Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проекти;

моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу природного та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини;

мультимедійні презентації до проектів щодо добробуту, здоров’я і безпеки;

інформація про історію спортивного руху в Україні.

Математика
Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною

 (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;

доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти математичний термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мови, правильно використовувати математичні терміни в повсякденному житті.

Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах.

Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з використанням статистичних даних, математичних термінів

3 Математична компетентність Уміння: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;

будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики;

будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Ставлення: усвідомлення важливості математики як універсальної мови науки, техніки та технологій.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі;

використовувати різні знакові системи;

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання;

усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь;

зацікавленість у пізнанні світу;

розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення;

використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення;

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами;

рієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись, зокрема, і на математичні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження;

відповідальність за спільну справу;

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: задачі соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій;

унаочнювати математичні моделі, зображати фігури, графіки, рисунки, схеми, діаграми.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах з архітектури, живопису, музики та ін.; розуміння важливості внеску математиків у загальносвітову культуру.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;

розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку математики та екології на основі статистичних даних;

ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі соціально-економічного, екологічного змісту;

задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Фізика

Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння:сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою;

усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії;

представляти текстову інформацію в іншому вигляді;

описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо);

складати план виступу, будувати відповідь, готувати реферат, повідомлення;

обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у дискусії.

Ставлення:усвідомлення потреби вільного володіння державною мовою для грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності;

розуміння значущості внеску учених-фізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки;

прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та систематичного вживання української природничо-наукової термінологічної лексики.

Навчальні ресурси:навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту

2 Спілкування іноземними мовами Уміння:використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку;

розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах;

описувати природничі проблеми іноземною мовою;

спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн.

Ставлення:зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту іноземною мовою;

розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови

Навчальні ресурси:довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники

3 Математична компетентність Уміння:застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту;

розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та опису фізичних моделей реальних явищ і процесів.

Ставлення:усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач.

Навчальні ресурси:завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної інформації, інформації наведеної в графічній, табличній й аналітичній формах

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння:пояснювати природні явища і технологічні процеси;

використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки;

за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу.

Ставлення:відповідальність за ощадне використання природних ресурсів;

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Навчальні ресурси:навчальні проекти, конструкторські завдання, фізичні задачі, ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки й техніки

5 Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

Уміння:визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;

використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів;

дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого етикету.

Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою;

дотримання авторського права, етично-моральних принципів поводження з інформацією.

Навчальні ресурси:освітні цифрові ресурси, навчальні посібники

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння:ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя;

планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність;

застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення.

Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій;

позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання задоволення від інтелектуальної діяльності.

Навчальні ресурси:дидактичні засоби